Ładowanie

Stan zagrożenia życia? Zawsze dzwoń 112

Czy mogę poprosić o moją kartotekę/dane medyczne?

Tak, jest to możliwe. Mają Państwo prawo do wglądu i otrzymania kopii swojej dokumentacji medycznej w okresie ustawowego obowiązku przechowywania danych. Zazwyczaj kierujemy Cię do Twojego lekarza rodzinnego, który otrzyma pełny raport z każdego kontaktu ze stacją pogotowia ratunkowego. Jeśli spowoduje to problemy, pacjent może złożyć wniosek o dostęp za pośrednictwem info@dehuisartsenconnectie.nl, w imieniu naszego inspektora ochrony danych, pana J. Nijskensa. Wraz z nim należy przesłać kopię dokumentu tożsamości pacjenta.

Ponadto, zgodnie z prawem, pacjent ma również prawo do sprostowania dokumentacji, jeśli informacje merytoryczne są nieprawidłowe. Pacjent może również złożyć wniosek o zniszczenie swojej dokumentacji. Wniosek ten musi być również złożony na piśmie i musi zawierać kopię dokumentu tożsamości. Wniosek ten może zostać odrzucony, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione powody. Są one następnie również udostępniane pacjentowi.

Zeeland GP Emergency Post odpowie na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni. Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Ci praw, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie prywatności pacjentów naszej organizacji.