Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Kan ik mijn dossier/ medische gegevens opvragen?

Ja, dat is mogelijk. U heeft binnen de termijn van de wettelijke bewaarplicht recht op inzage en op een afschrift van uw medisch dossier. Meestal verwijzen we u hiervoor naar uw eigen huisarts, die van elk contact met de huisartsenspoedpost een volledig verslag krijgt. Levert dit problemen op, dan kan de patiënt een verzoek tot inzage doen via info@zhco-periscaldes.nl, ten name van onze functionaris gegevensbescherming, de heer J. Nijskens. Hierbij moet een kopie van het identiteitsbewijs van de patiënt mee gestuurd worden.

Verder heeft de patiënt op grond van de wet ook recht op correctie van het dossier, als feitelijke gegevens niet kloppen. Ook kan de patiënt een verzoek tot vernietiging van zijn dossier indienen. Dit verzoek moet ook schriftelijk plaats vinden en voorzien zijn van een kopie van het identiteitsbewijs. Dit verzoek kan geweigerd worden, als daar goede redenen voor zijn. Deze worden dan ook met de patiënt gedeeld.

De huisartsenspoedpost Zeeland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren. Voor meer informatie over uw rechten kunt u de Privacyverklaring Patiënten van onze organisatie inzien.