Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Hoe gaan we met elkaar om?

We proberen iedereen op de huisartsenspoedpost zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Soms moet u ondanks uw afspraak toch lang wachten. We vragen u hiervoor begrip. We zijn een spoedpost, waarbij niet alles te plannen is. Heeft u vragen over uw wachttijd, benader dan de assistente bij de balie.

We gaan graag respectvol met elkaar om, en verwachten dat ook van onze bezoekers en patiënten. Heeft u het gevoel dat u niet respectvol behandeld wordt, dan kunt u dat het beste gelijk rustig op de huisartsenspoedpost bespreken. We houden van rust op de huisartsenspoedpost en accepteren geen verbaal of fysiek geweld, diefstal, wapens, drugs, alcohol gebruik of seksuele intimidatie. Als u deze huisregels niet respecteert, dan krijgt u eerst een waarschuwing. Bij herhaling kunnen wij aangifte doen of u de toegang tot de huisartsenspoedpost ontzeggen.