Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Waarom wordt iemand die later binnen komt soms eerder geholpen?

Het kan zijn dat een patiënt die later binnen gekomen is dan u eerder geholpen wordt, doordat zijn zorgvraag dringender is, óf doordat hij door een andere type zorgverlener geholpen wordt.